Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio

0
580

Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio
26/o7/2014 Piazza San Benedetto – Teano (CE)

Alessandro Lanzoni: piano
Matteo Bortone: bass
Enrico Morello: drums

Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio   Teano Jazz 2014 – Alessandro Lanzoni Trio