@ Oktober Jazz 2010

0
257

Raffaele Casarano – ARGENTO
all’OKTOBER JAZZ 2010 di Benevento
Raffaele Casarano – sax alto e soprano
Marco Rollo – piano e electronics
Marco Bardoscia – bass